• Share Informasi untuk Anda..!


Ads..

Freelance Jobs

PERATURAN BARIS BERBARIS (PBB)

A. Pengertian

Suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari PBB dibagi dua yaitu :

    Maksud Umum adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban
    Maksud Khusus adalah menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa semangat kebersamaan .

Tujuan dari PBB adalah menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu, dan secara tak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Menumbuhkan adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan untuk tugas pokok tersebut sampai dengan sempurna. Rasa persatuan adalah rasa senasib sepenanggungan serta adanya ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.
Disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu yang hakikatnya tidak lain dari pada keihklasan, penyisihan/menyisihkan pilihan hati sendiri.

12 GERAKAN DASAR

    1.   Sikap sempurna
    2.   Hadap serong kanan
    3.   Hadap serong kiri
    4.   Hadap kanan
    5.   Hadap kiri
    6.   Balik kanan
    7.   Lencang kanan
    8.   Lencang depan
    9.   Jalan di tempat
    10. Hormat
    11. Berhitung
    12. Istirahat di tempat

2 komentar:

Pengunjung Hari Ini

      Flag Counter

Blog Shared On Twitter